Inloggen

Eerste stappen richting bescherming Noordzee

7 maart 2017

Eerste stappen richting bescherming Noordzee

Bescherming Noordzee

De Europese Commissie heeft bepaald dat 10-15% van de oppervlakte van het Nederlandse deel van de Noordzee moet worden beschermd. Deze oppervlakte moet worden verdeeld over ‘karakteristieke habitats’. Het Friese Front en de Centrale Oestergronden bevatten deze karakteristieke habitats en omvatten circa 3.5% van de (Nederlandse) Noordzee. Zij vormen een aanvulling op de eerder aangewezen Natura 2000-gebieden (zoals de Doggersbank en de Nederlandse kustzone). Deze gebieden beschermen samen al 8,5% van de totale oppervlakte van het Nederlandse deel van de Noordzee.

Sluiting belangrijke gebieden

Het Friese Front en de Centrale Oestergronden zullen voor een deel gesloten worden voor alle vormen van bodemvisserij. Het zijn vooral de sleepnetten die grote schade aanrichten en bodem en dieren ernstig verstoren. Waarschijnlijk zullen er drie gebieden, die gezamenlijk 2000 km2 beslaan, gesloten worden. Dit is ongeveer 3,5 procent van de Nederlandse Noordzee. Van de Klaverbank, een ander zeer bijzonder gebied, zal waarschijnlijk ongeveer de helft (± 800 km2, ca 1,4 procent van de Noordzee) worden gesloten voor alle vormen van bodemvisserij.

Stop de sleepnetten!

De industrievissers gebruiken zwevende sleepnetten die wel 2 kilometer lang en 150 meter diep kunnen zijn. De vis wordt aan boord direct vermalen tot pulp. In de haven kan die gemakkelijk uit het schip gepompt worden. De pulp wordt in fabrieken op de haven verder verwerkt tot vismeel of visolie. Het vismeel wordt voer voor varkens, pluimvee, pelsdieren en vis. Er is een groeiende vraag naar vismeel omdat er steeds meer zalm gekweekt wordt. Die zalm leeft dus van tot korrels geperste minivis. De visolie wordt onder meer gebruikt in de margarine-industrie. Het is al lang bekend dat deze vorm van visserij slecht kan uitpakken voor het leven in zee. De kleine visjes zijn het voornaamste voedsel voor roofvissen zoals kabeljauw, zeevogels en zeezoogdieren.

Herstel van de natuur

Stichting De Noordzee ziet deze beschermingsmaatregelen als eerste stappen naar een herstel van de natuur, maar vindt de 5,5%  die in de plannen beschermd gaat worden veel te weinig.

 

 

 

Deel dit artikel