Inloggen

Miljoenen koralen in Great Barrier Reef dood door opwarming

8 april 2017

Miljoenen koralen in Great Barrier Reef dood door opwarming

Miljoenen koralen in het noordelijke deel van het Great Barrier Reef stierven in maart 2016 door toedoen van de warmte heel snel. Met name het noordelijke deel van het Great Barrier Reef is hard getroffen: in de 700 kilometer lange sectie van het rif is bijna geen levend koraal meer te vinden. Zo’n 90 procent van het koraal op het Barrièrerif werd in 2016 getroffen door verbleking. Dat gebeurde onder invloed van het natuurverschijnsel El Niño, dat zorgde voor de aanvoer van ongewoon warm oceaanwater. Uit eerder onderzoek kwam naar voren dat 25 tot 35 procent van het koraal op het Barrièrerif bezig is af te sterven.

Verbleking

Om te kunnen overleven, heeft koraal algen nodig. Verbleking treedt op als het zeewater warmer wordt en het koraal de algen afstoot die het zijn kleur geven. Het koraal kan hiervan herstellen, maar niet als de warmte aanhoudt.

Maatregelen

Beperking van watervervuiling en het bestrijden van overbevissing zijn niet voldoende om het massaal verbleken van het koraal te voorkomen. Met name het klimaatprobleem zal aangepakt moeten worden. Verschillende organisaties zetten zich in voor de bescherming van oceanen en koralen:
WNF
Sea first

Bron

– Scientias: noordelijke deel van het Great Barrier Reef is grotendeels dood
– Volkskrant: alleen tegengaan opwarming aarde kan Australisch Groot Barrièrerif nog redden

Deel dit artikel