Inloggen

Duikkeuring

22 april 2014

Duikkeuring

22 april 2014 / door

Waarom een keuring?

De belangrijkste reden voor een preventief (duik)medisch onderzoek is het optimaliseren van je veiligheid en die van je buddy onder water. Andere redenen voor een preventief medisch onderzoek zijn o.a. het beoordelen van de invloed van duiken op specifieke ziektebeelden en het voorkomen van gezondheidsschade op langere termijn.

De uitgangspunten zijn:

  • Bestaat er een risico op een verergering van een bestaande ziekte?
  • Bestaat er een risico op het ontwikkelen van duikerziekte?
  • Is er veiligheidsrisico?

Wat houdt een preventief duikmedisch onderzoek in?

  • Anamnese (o.a. vragen over medicatie, fitness en duiken)
  • Lengte, gewicht, bloeddruk
  • Onderzoek oren, hart en longen
  • Kort neurologisch onderzoek
  • Spirometrie
  • Inspanningstest (op indicatie)

Spirometrie

Spirometrie is een eenvoudige, zeer betrouwbare techniek om de longfunctie of longcapaciteit te meten. Spirometrie helpt om een onderscheid te maken tussen obstructieve en restrictieve longziekten.

Steptest

Een inspanningstest geeft een handvat om de conditie in te schatten doordat de VO2max kan worden bepaald. De VO2max is de maximale hoeveelheid zuurstof die wordt verbruikt gedurende één minuut en die een goede en objectieve maat is voor de conditie. Duiken vereist een bepaalde basisconditie omdat extra inspanning verricht moet worden. De duiker heeft een zware uitrusting en moet de buddy hiermee helpen. Omstandigheden aan de kust, oppervlakte en onderwater kunnen extra inspanning vereisen. Naast branding, stroming, golven, getijden, temperatuur van lucht en water, kost alleen al het ademen door een ademautomaat ± 15% meer energie.

De lichamelijke conditie speelt een belangrijke rol bij het luchtverbruik: een goede conditie heeft een positieve invloed op:
– (spier)bewegingen onder water: efficiënter en soepeler
– zuurstoftransport door het lichaam
– doorbloeding door de spieren
– hartfunctie (efficiënter en minder snel)
– ademhaling

Het blijkt dat bij dodelijke ongevallen een goede conditie soms tot een betere afloop had kunnen leiden. Duikers met een betere conditie produceren minder gasbellen. Na inspanning nemen bloeddruk en hartslag minder toe en de ademhaling versnelt minder waardoor minder stikstof wordt opgenomen: een goede conditie vermindert dus de kans op een deco-ongeval. Bovendien zijn de weefsels van iemand die goed getraind is beter doorbloed en is er minder snel sprake van oververzadiging. Regelmatig trainen beschermt bovendien tegen het optreden van hartproblemen.

Hoe lang is een preventief duikmedisch onderzoek geldig?

Lees verder.

Is een preventief duikmedisch onderzoek verplicht?

Voor een aantal duikorganisaties zoals PADI en SSI volstaat een eigen medische verklaring, mits er geen bijzonderheden zijn. De Nederlandse Onderwatersport Bond (NOB) stelt dat alle leden bij deelname aan onderwatersportactiviteiten duikmedisch gekeurd moeten zijn. Duikers dienen iedere drie jaar (of jaarlijks als iemand vijftig jaar of ouder is) goedgekeurd te worden om te mogen duiken. Zo’n duikmedische keuring mag formeel worden verricht door iedere arts, maar gezien het specifieke karakter ervan adviseren zij leden om te kiezen voor een arts die aantoonbare kennis en ervaring heeft met de sportduikgeneeskunde. Duikscholen en individuele duikinstructeurs van verschillende organisaties stellen vaak ook een preventief medisch onderzoek verplicht. Ook in buitenland is een medische verklaring soms verplicht. Wanneer je schade met betrekking tot het duiken claimt op een reis- of annuleringsverzekering, zijn er verzekeringsmaatschappijen die een medische keuring verplicht stellen.

Specialistisch (psychiatrisch) duikonderzoek

Naast een gewone duikkeuring, bestaat soms de noodzaak voor een nader psychiatrisch onderzoek. Het kan zijn dat je zelf de behoefte heeft aan een second opinion, maar ook je keurend arts kan nader onderzoek van een specialist verlangen. De geschiktheid om te duiken met perslucht in combinatie met psychische problemen (zoals depressie, angststoornissen, AHDH, autisme) of het gebruik van psychiatrische medicatie (antidepressiva, antipsychotica etc). kan het best beoordeeld worden door een psychiater met kennis van het sportduiken.

Van veel psychofarmaca, waaronder antidepressiva, lithium en methylfenidaat, is weinig tot niet bekend of, en zo ja, welke invloed zij hebben op het persluchtduiken. Wel kan de keurend psychiater een inschatting maken van het effect en de bijwerkingen van het gebruikte medicijn op de individuele duiker. Maar bij de medisch-psychiatrische beoordeling van de geschiktheid voor het duiken met perslucht wordt niet alleen naar de gebruikte medicatie gekeken, maar ook naar de aandoening waarvoor deze gebruikt wordt, de psychiatrische voorgeschiedenis en de (in)stabiliteit van de persoonlijkheid. Een sportduikerarts is zich altijd bewust dat hij of zij bij de keuring ook verantwoordelijkheid draagt naar de buddy van de duiker. Dit brengt met zich mee dat ook van de arts gevraagd wordt om een inschatting te maken van hoe de psychiatrische problematiek van invloed is of kan zijn op de handelingsbekwaamheid van de te keuren duiker bij te verwachten noodsituaties onderwater. Van een psychiater wordt verwacht dat hij of zij na een gedegen psychiatrisch evaluatie tot een conclusie komt t.a.v. het duiken met een bepaald medicijn en niet zondermeer mensen goedkeurt. Het standpunt van de Nederlandse Vereniging voor Duikgeneeskunde inzake psychofarmaca is helder en gebaseerd op de werking van de medicijnen bovenwater en op de aandoeningen waarvoor ze gebruikt worden. Het is daarom goed voorstelbaar dat een psychiater in een individueel geval afwijkt van dit standpunt, mits dat goed onderbouwd en gedocumenteerd is.

Wat zijn de kosten?

De kosten voor een preventief duikmedisch onderzoek  bedragen € 65 en € 220 voor een psychiatrische duikkeuring. De richtprijs van de Nederlandse Vereniging voor Duikgeneeskunde voor een basis duikkeuring bedraagt € 65 tot € 120. Dit bedrag geldt voor een eenmalig basisonderzoek ongeacht de uitslag van het onderzoek. Het bedrag is exclusief de kosten voor aanvullend onderzoek of verwijzing naar een specialistische sportduikarts. Diverse verzekeraars vergoeden de duikkeuring door een gecertificeerde sportduikerarts in het aanvullende pakket. Informeer bij uw verzekeraar naar de voorwaarden. Bram Querido is sportduikerarts C en D, geregistreerd bij de NICDA en Europees geregistreerd als Medical Examiner of Divers.

Waar?

parkeren Qdiving

 

Afspraak maken?

Het advies van de Nederlandse Vereniging voor Duikgeneeskunde is om niet essentiële duikkeuringen uit te stellen tot een later tijdstip i.v.m. COVID-19. Dit betreft met name de periodieke duikkeuringen voor recreatieve duiken. Het uitstellen van een jaarlijkse duikkeuring bij een duiker zonder klachten voegt niet veel toe aan de duikmedische risico’s. Een tijdelijke oplossing is om gebruik te maken van een gevalideerde vragenlijst. Als er geen bijzonderheden zijn, kan de medische licentie worden verlengd met een half jaar. Voor een eerste keuring kan na het invullen van de vragenlijst, als er geen bijzonderheden zijn, een tijdelijke medische licentie worden afgegeven.
Vragenlijst
Vanaf 1 september 2020 kan er weer (online) een afspraak gemaakt worden voor een preventief duikmedisch onderzoek. Onderzoek wordt uiteraard verricht met in achtneming RIVM-richtlijnen. Je vindt het  Protocol Corona Qdiving augustus hier.

Arts in opleiding

De keuringen worden gedaan samen met Yora van Eijk, een jonge dokter in opleiding met interesse in duikgeneeskunde.

Duikeuring in Zeeland

Voor een duikkeuring in Zeeland:
– Goes, Baarda Medische Keuringen, T 0113-216515

Links

– NICDA (Nederlands Instituut Certificering DuikerArtsen)
– NVD – richtlijn preventief duikmedisch onderzoek

Vul hier uw medische verklaring in ›

Duiken is een relatief veilige sport, maar vereist wel een goede lichamelijke en psychische gezondheid.

Deel dit artikel