Inloggen

Duikkeuring

26 september 2019

Duikkeuring

26 september 2019 / door

Waarom een keuring?

De belangrijkste reden voor een preventief duikmedisch onderzoek is het optimaliseren van je veiligheid en die van je buddy onder water. Andere redenen voor een preventief medisch onderzoek zijn o.a. het beoordelen van de invloed van duiken op specifieke ziektebeelden en het voorkomen van gezondheidsschade op langere termijn. De Nederlandse Verenging voor Duikgeneeskunde (NVD) heeft een richtlijn opgesteld voor de duikkeuring.

De uitgangspunten zijn:

  • Bestaat er een risico op een verergering van een bestaande ziekte?
  • Bestaat er een risico op het ontwikkelen van duikerziekte?
  • Is er veiligheidsrisico?

Wat houdt een preventief duikmedisch onderzoek in?

  • Anamnese (o.a. vragen over medicatie, fitness en duiken)
  • Lengte, gewicht, bloeddruk
  • Onderzoek oren, hart en longen
  • Kort neurologisch onderzoek
  • Spirometrie (longfunctie-onderzoek)
  • Inspanningstest (op indicatie)

Steptest

Een inspanningstest geeft een handvat om de conditie in te schatten doordat de VO2max kan worden bepaald. De VO2max is de maximale hoeveelheid zuurstof die wordt verbruikt gedurende één minuut en die een goede en objectieve maat is voor de conditie. Duiken vereist een bepaalde basisconditie omdat extra inspanning verricht moet worden. De duiker heeft een zware uitrusting en moet de buddy hiermee helpen. Omstandigheden aan de kust, oppervlakte en onderwater kunnen extra inspanning vereisen. Naast branding, stroming, golven, getijden, temperatuur van lucht en water, kost alleen al het ademen door een ademautomaat ± 15% meer energie.
Het blijkt dat bij dodelijke ongevallen een goede conditie soms tot een betere afloop had kunnen leiden. Duikers met een betere conditie produceren minder gasbellen. Na inspanning nemen bloeddruk en hartslag minder toe en de ademhaling versnelt minder waardoor minder stikstof wordt opgenomen: een goede conditie vermindert dus de kans op een deco-ongeval. Bovendien zijn de weefsels van iemand die goed getraind is beter doorbloed en is er minder snel sprake van oververzadiging. Regelmatig trainen beschermt bovendien tegen het optreden van hartproblemen.

Hoe lang is een preventief duikmedisch onderzoek geldig?

De NVD adviseert een duikkeuring bij elke aspirant duiker voorafgaand aan de eerste duik met perslucht en dit elke drie jaar te laten herhalen, of eerder bij veranderingen, nieuwe klachten, nieuwe diagnose en/of medicatie, bij duikers >50 jaar, wanneer duikmedische richtlijn dit voorschrijft (zoals bijv. bij diabetes, dan jaarlijks) of op aangeven van een sportduikerarts n.a.v. bevindingen bij eerder onderzoek.

Is een preventief duikmedisch onderzoek verplicht?

Voor een aantal duikorganisaties volstaat een eigen medische verklaring, mits er geen bijzonderheden zijn. Duikscholen en duikverenigingen stellen vaak een preventief medisch onderzoek verplicht. Ook in buitenland wordt soms een medische verklaring vereist. Een duikinstructeur heeft een gezagsverhouding naar zijn cursisten. Derhalve schrijft de instructeur gedragingen voor aan de cursisten en is deze de facto leidinggevende, ook als er geen salaris of vergoeding tegenover staat. Een instructeur is een beroepsduiker in de ogen van de wetgever. Echter zijn er een paar uitzonderingscriteria, waardoor ze onder andere geen duikmedische keuring door een beroepsduikerarts hoeven te ondergaan. De relevante criteria staan in het eerdergenoemde stuk. Het advies is dat duikinstructeurs zich jaarlijks laten keuren vanwege de gezagsverhouding tot zijn cursisten. Medisch inhoudelijk is hier weinig reden toe.

Wie keurt?

Zo’n duikmedische keuring mag formeel worden verricht door iedere arts (bevoegd), maar gezien het specifieke karakter is niet iedere arts ook hiertoe opgeleid (bekwaam). Advies is het onderzoek te laten doen door een Medical Examiner of Divers. Bram Querido heeft deze registratie.

Specialistisch psychiatrisch duikonderzoek

Soms is een specialistisch psychiatrisch onderzoek nodig om voor advies t.a.v. geschiktheid voor duiken met perslucht. Stuur een mail als je hier meer informatie over wil.

Wat zijn de kosten?

De kosten voor een preventief duikmedisch onderzoek bedragen € 70. De richtprijs van de Nederlandse Vereniging voor Duikgeneeskunde voor een basis duikkeuring bedraagt € 70 tot € 120. Dit bedrag geldt voor een eenmalig basisonderzoek ongeacht de uitslag van het onderzoek. Diverse verzekeraars vergoeden de duikkeuring door een gecertificeerde sportduikerarts in het aanvullende pakket.
Vergoedingen sportmedische zorg 2024.
Kosten duikmedisch psychiatrisch onderzoek op aanvraag.

Waar?

Hogeweg 234 – Amersfoort.
Parkeren kun je voor het toegangshek.
Als je voorbij het hek rechtdoor loopt, kom je uit bij de ruimte waar het onderzoek plaatsvindt.

Over Bram

Door zijn hobby sportduiken en duikles geven als PADI-duikinstructeur is Bram Querido zich gaan verdiepen in de sportduikgeneeskunde en is hij sportduikerarts (Medical Examiner of Divers) geworden. Hij is in die hoedanigheid lid van het bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Duikgeneeskunde (NVD) en als psychiater lid van de expertgroep van de Vereniging voor Sportgeneeskunde (VSG)/NVD. In het internationale tijdschrift Diving and Hyperbaric Medicine zijn vier wetenschappelijke artikelen van hem gepubliceerd. Toen Yora, de dochter van een goede vriendin, geneeskunde ging studeren vroeg hij haar om samen de duikkeuringen te gaan doen.

Arts in opleiding

De keuringen worden gedaan samen met Yora van Eijk. ‘Ik ben Yora van Eijk, ik heb de bachelor geneeskunde behaald en zit nu aan het eind van mijn master geneeskunde. Samen met Bram verrichten wij al een aantal jaren de duikkeuringen. Bram ken ik al van jongs af aan, het samen keuren doe ik altijd met heel veel plezier. Ik vind het fijn om mensen meer inzicht te kunnen geven in hun gezondheid en ze voor te lichten waarom het zo belangrijk is om in goede lichamelijke en geestelijke conditie te duiken. Zo kan er veilig en met veel plezier gedoken worden!’

Afspraak maken?

Je kunt online een afspraak inplannen voor een preventief duikmedisch onderzoek. Als je een afspraak hebt gemaakt voor het onderzoek, vul dan hier een eigen verklaring in.

Duiken is een relatief veilige sport, maar vereist wel een goede lichamelijke en psychische gezondheid.

Deel dit artikel