Inloggen

Sportduikerarts

30 november 2018

Sportduikerarts

30 november 2018 / door

In Nederland mag elke arts een preventief duikmedisch onderzoek verrichten en een verklaring afgeven dat de duiker medisch geschikt is voor het duiken met perslucht. Het is natuurlijk beter om je laten keuren door een arts met kennis van duikgeneeskunde.

Categorie C en categorie D

  • Categorie C sportduikartsen zijn gecertificeerd om het preventief duikmedisch onderzoek uitvoeren en kunnen u ten aanzien van veelvoorkomende (duik)medische problemen adviseren.
  • Categorie D sportduikartsen zijn medisch specialisten met duikmedische expertise in relatie tot hun specialistische vakgebied. Sommige van deze categorie D sportduikartsen hebben tevens een registratie als categorie C sportduikarts en kunnen specialistisch advies combineren met het uitvoeren van het (basis) preventief duikmedisch onderzoek. Veel categorie D sportduikartsen beperken hun duikmedisch advies echter tot hun eigen specialisme.

Certificering

In Nederland houden twee instanties zich bezig met de certificering van sportduikerartsen: het Nederlands Instituut Certificering DuikerArtsen (NICDA) en de Stichting Certificering Actoren in de Sportgezondheidszorg (SCAS). Het NICDA volgt internationaal erkende richtlijnen en eisen zoals deze zijn opgesteld door het Ministerie, de European Committee for Hyperbaric Medicine (ECHM) en de European Diving Technical Committee (EDTC). De SCAS is opgericht om de vakbekwaamheid vast te stellen van personen die zich richten op sportbegeleiding en behandeling van sportblessures en de kwaliteit van beroepsopleidingen. Naast de Nederlandse registratie bestaan er ook een Europese registraties: de Medical Examiner of Divers en Diving Medicine Physician van de ECHM en de EDTC.

In Nederland mag elke arts een preventief duikmedisch onderzoek verrichten en een verklaring afgeven dat de duiker medisch geschikt is voor het duiken met perslucht. Beter om je te laten keuren door een arts die gespecialiseerd is in duikgeneeskunde.

Deel dit artikel