Inloggen

Sportduikerarts

1 mei 2020

Sportduikerarts

1 mei 2020 / door

In Nederland mag elke arts een preventief duikmedisch onderzoek verrichten en een verklaring afgeven dat de duiker medisch geschikt is voor het duiken met perslucht. Het is natuurlijk beter om je laten keuren door een arts met kennis van duikgeneeskunde.

Medical Examiner of Divers

Medical Examiner of Divers (MED level 1) is de Europese registratie als duikerarts. De European Committee for Hyperbaric Medicine (ECHM) en de  European Diving Technology Committee (EDTC) hebben (Europese) richtlijnen opgesteld waaraan de opleidingen van duikerartsen moeten voldoen. Het is een specifieke opleiding die artsen voorbereidt om commerciële duikers, sportduikers, onderzoeksduikers en andere duikers te onderzoeken en hun geschiktheid om te duiken te bepalen. Het keuren van beroepsduikers is in Nederland voorbehouden aan duikerartsen A-B, die doorgaans ook bedrijfsarts zijn. Een MED is in de rest van Europa wel bevoegd tot het keuren van beroepsduikers.

Sportduikerarts C en D

De registraties sportduikerarts C en D zijn Nederlandse registraties en zijn vergelijkbaar met de Medical Examiner of Divers. De sportduikerarts C mag een preventief duikmedisch onderzoek uitvoeren, de sportduikerarts D mag specialistische duikmedisch onderzoek doen.

Certificering

De Nederlandse Vereniging voor Duikgeneeskunde (NVD) confirmeert zich bij de certificatie en hercertificatie aan de normen van de European Committee of Hyperbaric Medicine (ECHM)- European Diving Technology Committee (EDTC), zoals beschreven in hun document “Educational and training standards for physicians in diving and hyperbaric medicine” uit 2011. Het European College of Baromedicine (ECB) is de uitvoeringsinstantie van de ECHM, die de accreditatie en certificering verzorgt. De NVD verzorgt in overleg met de ECB de organisatie van de certificatie en hercertificatie van duikerartsen. De ECB geeft uiteindelijk het certificaat af op voordracht van de NVD. De NVD certificeert niet meer voor duikerarts C of duikerarts D.

In Nederland mag elke arts een preventief duikmedisch onderzoek verrichten en een verklaring afgeven dat de duiker medisch geschikt is voor het duiken met perslucht. Beter om je te laten keuren door een arts die gespecialiseerd is in duikgeneeskunde.

Deel dit artikel