Inloggen

Hoge bloeddruk

1 december 2022

Hoge bloeddruk

1 december 2022 / door

Wat is een hoge bloeddruk?

Hoge bloeddruk (hypertensie) is een medische aandoening waarbij de druk in de bloedvaten voortdurend te hoog is. Bloeddruk wordt gemeten in millimeters kwik (mmHg) en wordt gegeven als twee cijfers: systolische druk over diastolische druk. De systolische druk is de hoogste druk in de bloedvaten, die optreedt wanneer het hart samentrekt en bloed in de bloedvaten pompt. De diastolische druk is de laagste druk in de bloedvaten, die optreedt tussen hartslagen, wanneer het hart in rust is en zich met bloed vult.
Een normale bloeddruk is meestal rond 120/80 mmHg. Hypertensie wordt meestal gedefinieerd als een bloeddruk die consistent boven de 140/90 mmHg is bij meerdere metingen. Bij een systolisch bloeddruk van >160mmHg wordt duiken afgeraden.

Invloed duiken op de bloeddruk

De bloeddruk wordt verhoogd tijdens de duik door de hydrostatische druk. Immersie (onderdompeling) veroorzaakt een volume shift van benen en armen naar de borstbuikholte van 600-700ml en daarmee verhoging van de centrale bloeddruk. Perifere (in de ledematen) vaatvernauwing, vooral optredend bij duiken in koud water, versterkt het fenomeen van pooling van bloed in de borst-buikholte en daarmee verhoging van de centrale bloeddruk. Inspanning geeft een verhoging van de bloeddruk en toename van het hartminuutvolume (hoeveelheid bloed die het hart per minuut rondpompt).

Wat is het gevaar ?

Hoge bloeddruk is een belangrijke risicofactor voor hart- en vaatziekten, waaronder hartaanvallen, beroertes en hartfalen. Het kan ook leiden tot nierschade en andere gezondheidsproblemen. Het is belangrijk om te weten dat hypertensie vaak geen symptomen veroorzaakt, dus het is belangrijk om uw bloeddruk regelmatig te laten controleren.

Risico’s duiken met hoge bloeddruk

Een verhoogde bloeddruk is een risicofactor voor decompressieziekte en immersie pulmonaal oedeem (IPO), ook wel bekend als duikerslongoedeem. IPO is een zeldzame maar levensbedreigende aandoening waarbij vloeistof zich ophoopt in de longen met ernstige benauwdheid ten gevolg.

Medicatie

Behandelingen kunnen veranderingen in levensstijl en medicijnen omvatten om de bloeddruk te helpen verlagen. De meest gebruikte middelen tegen hoge bloeddruk zijn ace-remmers, arb-blokkers, bètablokkers, calciumantagonisten en diuretica. Alleen een bètablokker wordt bij duikers ontraden vanwege een verminderd inspanningsvermogen. Aangezien dehydratie een risicofactor voor decompressieziekte is, leidt dit tot een relatief bezwaar tegen duiken met diuretica.

Bron

Standpunt ‘Hypertensie en Duiken’

 

Deel dit artikel