Inloggen

Full face mask (snorkelmasker)

27 juni 2021

Full face mask (snorkelmasker)

27 juni 2021 / door

Lucht

Lucht bestaat voor 78% uit stikstof (N2), 20% zuurstof (O2) en een klein deel koolstofdioxide (CO2), waterdamp (HO2), Argon (Ar), Neon (Ne), etcetera.  Onderin de hersenen, de hersenstam, ligt het ademcentrum. Dit is gevoelig voor de (chemische) samenstelling van het bloed. De sterkste prikkel om te ademen is de hoeveelheid CO2  in het bloed. Bij een stijging van CO2 in het bloed, krijg je een prikkel om dieper en sneller adem te halen (hyperventilatie), waardoor het teveel aan CO2 uit het bloed verwijderd wordt. Risico is bewustzijnsverlies.

Dode ruimte

Als we uitademen, maken we onze luchtwegen niet volledig leeg. Er blijft een kleine hoeveelheid lucht (met CO2 verrijkt) in de luchtwegen achter. Dit volume van een ademhaling die niet deelneemt aan de gasuitwisseling wordt de dode ruimte genoemd. Daarom ademen we, wanneer we weer inademen, eigenlijk een mix van “frisse lucht” en met CO2 verrijkte lucht in. Wanneer we door een snorkel ademen, vergroten we “de lengte van onze luchtwegen” en daarmee het volume van de dode ruimte. Mocht dit totale volume te groot worden, dan zouden we eindigen met een hoge concentratie CO2 in de ingeademde lucht, wat leidt tot het risico zoals eerder beschreven. Dit is ook de reden waarom snorkels een beperkte lengte en diameter hebben, en EN-normen vereisen dat het binnenvolume van een snorkel niet groter is dan 230 ml voor volwassenen (150 ml voor kinderen). Als we daar nu het binnenvolume van het masker bij optellen, kunnen we het volume van de dode ruimte gemakkelijk verdubbelen en dat kan leiden tot een gevaarlijke stijging van het CO2-gehalte.

Eenrichtingsventiel

Om de dode ruimte te verkleinen, moet een Full Face Snorkel Masker (FFSM) een interne oronasale zak hebben, die de mond en neus (onderste volume) afsluit van de rest van het masker (bovenste volume). Als deze oronasale pocket niet aanwezig is of geen goede afdichting garandeert, kan het interne volume te groot worden, wat leidt tot verhoogde CO2-niveaus. Maar zelfs als de interne zak een volume van 200 ml heeft en de snorkel hetzelfde volume (200 ml), zouden we nog steeds de dode ruimte hebben verdubbeld en zouden we CO2-niveaus kunnen hebben die onaanvaardbaar zijn. Om dit te voorkomen dient het masker een eenrichtingsventiel voor de ademhaling hebben, wat betekent dat de snorkel is verdeeld in een inademings- en een uitademingsdeel, met eenrichtingsventielen die voorkomen dat de uitgeademde lucht zich vermengt met de ingeademde lucht. Bij het inademen zou je dus alleen “frisse lucht” inademen, terwijl de uitgeademde lucht via een apart kanaal uit het masker wordt afgevoerd. Sommige van FFSM  missen een dergelijk ventiel en dat kan leiden tot mogelijke dodelijke slachtoffers.
Full Face Snorkel Masker (FFSM) met oronasale pocket

Advies

Controleer of het masker een eenrichtingsbeademingssysteem heeft, of er eenrichtingsventielen aanwezig zijn (in de snorkel en in het oronasale maskerdeel) en of het masker goed aansluit op je gezicht.

Sommige van FFSM  missen een dergelijk ventiel en dat kan leiden tot mogelijke dodelijke slachtoffers.

Deel dit artikel