Inloggen

Duikarbeid

26 februari 2022

Duikarbeid

26 februari 2022 / door

Beroepsduiker

Een beroepsduiker dient door een duikerarts A of -B (bedrijfsarts) gekeurd te worden. Dat heeft te maken met de gezagsverhouding tussen duiker en opdrachtgever. Met andere woorden: als iemand in opdracht van een ander een duik maakt, is deze in de ogen van de wet een beroepsduiker. Daar zitten een paar uitzonderingsclaules in (artikel 6.13 lid 3 van het arbeidsomstandighedenbesluit): op duikarbeid met Self-Contained Underwater Breathing Apparatus (SCUBA), bestaande uit de instructie van sportduikers tot een duikdiepte van maximaal 50 meter, met een decompressietijd van ten hoogste 20 minuten en met een partiële zuurstofdruk in het ademgas van maximaal 1,4.105 PA, zijn uitsluitend de artikelen 6.14 en 6.15, eerste lid, onder a en b en d, van toepassing.

Rechtszaak

Signi zoekhonden is een non-profit stichting die ten doel heeft vermiste mensen op te sporen met behulp van zoekhonden i.c.m. een gedreven en kundig team voor vermissingen in het water, bij rampen, inzake complexe vermissingen en in cold cases. zoekhonden is een non-profit stichting die ten doel heeft vermiste mensen op te sporen met behulp van zoekhonden i.c.m. een gedreven en kundig team voor vermissingen in het water, bij rampen, inzake complexe vermissingen en in cold cases.  SIGNI-zoekhonden heeft een aanzienlijke boete hebben gekregen voor het overtreden van dit artikel.  Signi mag dus geen sportduikers in te zetten, terwijl de inzet van sportduikers is cruciaal bij het zoeken in het water. Signi wass een rechtszaak begonnen om jurisprudentie te verkrijgen in de hoop dat sportduikers kunnen blijven duiken voor goede doelen. Lees meer over de uitkomst van deze rechtszaak.

Lees meer

Als iemand in opdracht van een ander een duik maakt, is deze in de ogen van de wet een beroepsduiker.

Deel dit artikel