Inloggen

Pneumothorax – klaplong

12 juni 2022

Pneumothorax – klaplong

12 juni 2022 / door

Richtlijn

De Nederlandse Longartsen Vereniging (NVALT) heeft de richtlijn “Ademhaling onder bijzondere omstandigheden – duiken, vliegen en hoogte” geschreven. Hierin is onder andere een paragraaf opgenomen over duiken na een pneumothorax.

Traumatische pneumothorax

Bij een pneumothorax door een trauma (bijvoorbeeld als complicatie bij een ribfractuur) zou duiken onder bepaalde voorwaarden weer mogelijk zijn. Belangrijk is dat er geen afwijkingen op de CT-scan van de thorax zijn, lokale verklevingen, littekens in de long etc geven nl namelijk een verhoogd risico op barotrauma van de long.

Spontane pneumothorax

Bij een spontane pneumothorax is de richtlijn ondubbelzinnig: niet meer duiken! Dit advies is gebaseerd op een levenslang verhoogd risico op pneumothorax met een recidief kans van > 10% onder gewone omstandigheden: dus boven water!
ER zijn gevalsbeschrijvingen van duikers die zich hebben laten opereren middels een VATS (kijkoperatie) en daarna weer zijn gaan duiken. Dit is voor de longartsen geen reden geweest om van het advies af te wijken. Bij een spontane pneumothorax is het longweefsel in aanleg zwakker dan normaal, hetgeen ondersteund wordt door de verhoogde recidief kans, die onderwater nog hoger is.

Deel dit artikel