Inloggen

Kinderen en duiken

4 oktober 2014

Kinderen en duiken

4 oktober 2014 / door

Leeftijdsgrens

Het is moeilijk om met objectieve gegevens een leeftijdsgrens te definiëren waarbij het veilig is om te beginnen met het duiken met perslucht. Internationaal bestaat er momenteel geen consensus op welke leeftijd men verantwoord met duiken kan beginnen. Uit recent onderzoek is naar voren gekomen, dat vanwege de anatomie van kinderen de absolute ondergrens op acht jaar gesteld moet worden. De reden hiervoor is dat het uitrijpen van de longen (vorming alveoli) pas voltooid is op de leeftijd van 8 à 9 jaar.
De Nederlandse Vereniging voor Duikgeneeskunde (NVD) is van mening dat op grond van het verhoogde risico bij opgroeiende kinderen de leeftijdsgrens voor het verantwoord kunnen beoefenen van de duiksport gesteld moet worden op 12 jaar.  Er is nog veel onbekend over zowel de korte- als de lange termijngevolgen van scubaduiken bij kinderen. De normen die voor volwassen onder druk worden gesteld, zijn slechts beperkt toepasbaar voor kinderen. Het is onzeker of de bij volwassenen gebruikte (en geteste) decompressietabellen ook bij kinderen gebruikt kunnen worden. Daarnaast is het oplossen van problemen onder water, in een ongewone omgeving, duidelijk complexer als bij andere sporten.
– Standpunt van de NVD
– NOB aanbevelingen Medische Commissie jeugdduiken (2007)
– NOB Medische aspecten duiken met kinderen

Algemene voorwaarden voor kinderen en duiken

  • beheersen van zwemtechniek (diploma A en B)
  • zonder angst een (korte) afstand onder water kunnen zwemmen
  • op gemak zijn in het water
  • voldoende aandacht en concentratie
  • aanwijzingen nauwgezet opvolgen
  • begrip duiktheorie
  • voldoende (eigen) motivatie

Botten

Bij kinderen tot 18 jaar groeien de botten vanuit een groeischijf (epifyse). Het is de vraag of groeiende botten gevoeliger zijn voor beschadiging door decompressieziekte of stille bellen. Het is namelijk bekend dat gewrichten aangedaan kunnen zijn bij decompressieziekte en botafbraak (osteonecrose) in verband wordt gebacht met duikers die veel bijna-saturatieduiken hebben gemaakt. Het is echter niet waarschijnlijk dat kinderen met duiken worden blootgesteld aan omstandigheden die vaak in verband worden gebracht met osteonecrose bij volwassenen. Maar aangezien ook sportduikers incidenteel osteonecrose krijgen, is een dieptebeperking voor kinderen wel aan te bevelen. Tevens bestaat de kans op kraakbeengroei en spierklachten ten gevolge van de zware belasting van het lood en duikset.

Longen

De longen van zuigelingen zijn relatief niet elastisch en ze bevatten nog maar weinig longblaasjes (pulmonale onvolwassenheid). Bovendien is de flexibiliteit van de borstwand groter. Dit zou betekenen dat er een vergrote mogelijkheid bestaat voor een longbarotrauma van vooral kinderen onder de 10 jaar. De ademinspanning van jonge kinderen is groter dan van volwassenen omdat voor een optimale gaswisseling een hogere ademfrequentie is vereist en omdat de luchtwegen nauwer zijn. Kinderen hebben sneller last van slijmvorming door ontstekingen en de kleinste luchtwegen bij kinderen hebben de neiging in te klappen, nog voordat volledig is uitgeademd. Tenslotte reageren de luchtwegen van kinderen vele malen gevoeliger op warmteverlies via de ademhaling dan volwassenen en vernauwen de bronchiën als reactie hierop. Op basis hiervan is het raadzaam om jonge kinderen niet te laten duiken.

Astma

Er zijn geen onderzoeksgegevens beschikbaar omtrent het risico van kinderen op een astma-aanval tijdens het duiken. Mogelijk dat ze meer in paniek raken dan volwassenen.

Oren

Oorinfecties komen meer voor bij kinderen omdat de buis van Eustachius kronkeliger en nauwer is vergeleken bij die van volwassenen. In één publicatie komt naar voren dat bij 234 kinderen tussen de 6 en 12 jaar barotrauma en ooronstekingen het meest voorkomende gevolg waren van duiken. Belangrijk is dus dat de kinderen makkelijk kunnen klaren.

Decompressieziekte

Uit gegevens van de alarmcentrale blijkt dat in zomer van 2010 zes jonge duikers twee uur na een duik decompressieverschijnselen vertoonden. Op grond van die bevindingen adviseert duikarts Suzanne Mouton van Eurocross om bij kinderen tot 16 jaar een hartecho te maken, alvorens ze gaan duiken. Tijdens het duiken is de kans dat een kind een decompressieziekte oploopt veel groter dan bij volwassenen, omdat hun hart nog niet volledig is volgroeid, zo meent deze duikarts. In ieder geval komt een PFO bij kinderen vaker voor dan bij volwassenen.

Hypothermie (onderkoeling)

Kinderen hebben een grotere verhouding lichaamsoppervlakte – lichaamsvolume en een kleiner lichaamsmassa (vaak een dunnere vetlaag), hetgeen betekent dat kinderen sneller afkoelen dan volwassenen. Tot halverwege de tienerjaren zijn jongeren veel gevoeliger voor onderkoeling. Bescherming tegen onderkoeling is dus geboden. Aangezien kinderen in de regel ook minder kracht en uithoudingsvermogen hebben dan een gemiddelde volwassen duiker, dient rekening gehouden te worden met de duikomstandigheden, zoals sterke stroming en golven.

Onvolwassen reactie op gevaar

Kinderen zijn emotioneel en fysiek onvoldoende toegerust om adequaat te kunnen reageren op een noodsituatie.

Advies DAN en CMAS (NOB) voor kinderen en duiken

maximum duiktijd, bij minimaal 12°C        10 – 25 minuten
dieptelimiet 8 – 14 jaar                                    introductieduiken max. 3 m.
dieptelimiet 8 – 12 jaar                                    gebrevetteerd max. 5 m.
dieptelimiet 12 – 14 jaar                                  introductieduiken max. 10 m.

PADI en kinderen en duiken

PADI heeft 2 cursussen voor kinderen vanaf 8 jaar: het PADI Seal Team en PADI Master Seal Team. De kinderen duiken met deze cursussen alleen in het zwembad met een maximumdiepte van 2 meter. Daarnaast kunnen kinderen vanaf 10 jaar een volledige Open Water Diver cursus volgen. De maximumdiepte in het buitenwater voor kinderen van 10-11 jaar bedraagt 12 meter, voor kinderen van 12-14 jaar 21 meter.

Advies Qdiving kinderen en duiken

Qdiving geeft cursussen op maat, vaak individueel en afgestemd op de agenda van de cursist. In het geval van kinderen is het van het grootste belang om serieus te kijken of het kind emotioneel, fysiek en mentaal toe is aan een duikcursus. Een duik in het zwembad in meestal geen probleem, maar graag kijken we samen met de ouders of  het kind toe is aan het duiken in het buitenwater.

duiken met kinderen

YouTube

– Qdiving kinderfeestje 2016

– Qdiving kinderfeestje 2014

– Qdiving kinderfeestje 2013

– Children and diving (DAN)

Literatuur

Alert Diver 2007:1 60-61
Alert Diver 2008:4 63
Spits 9 september 2010
Duiken 2011: 56-61

Kinderen zijn emotioneel en fysiek onvoldoende toegerust om adequaat te kunnen reageren op een noodsituatie.

Deel dit artikel