Inloggen

Privacybeleid Qdiving

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft iedere organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Deze privacyverklaring is van Qdiving, een onderneming statutair gevestigd in Amersfoort, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 28095839.

In onze organisatie kunnen diverse persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit is noodzakelijk om u (medisch) goed te kunnen behandelen en/of te begeleiden, van dienst te zijn en is nodig voor het financieel afhandelen van de behandeling, uw lidmaatschap en/of verkochte goederen. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Qdiving houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de AVG.

Gegevensverwerking
Wij houden een administratie bij, waarin ook persoonsgegevens van relaties worden vastgelegd. Het verzamelen van persoonsgegevens gebeurt via de website wanneer iemand zich aanmeldt voor cursus of nieuwsbrief. Financiële data en gegevens met betrekking tot een transactie of betaling, worden verzameld om uitvoering te geven aan de overeenkomst. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt voor commerciële doeleinden.

Contact

 

Sociale media
Qdiving beheert op verschillende sociale media-kanalen een account. Het gaat om Facebook, Twitter,  en Instagram. Qdiving maakt geen specifieke doelgroepen aan door e-mailadressen uit haar database te uploaden naar Facebook.

Uw rechten

Gegevens wijzigen of verwijderen
Via onze administratie kunt u ons verzoeken de gegevens die wij over u verzamelen te laten wijzigen of te verwijderen. Dat kan per post of per e-mail (info@qdiving.nl).

Inzage & overdraagbaarheid
U kunt op elk moment inzage vragen in de gegevens die wij over u verzamelen. Een dergelijk verzoek kunt u doorgeven aan Qdiving via info@qdiving.nl. Uw verzoek kunt u ook indienen per brief, voorzien van uw volledige naam, adres en telefoonnummer en e-mailadres, aan de administratie van Qdiving, Hogeweg 234 3815 LZ Amersfoort. Qdiving is verplicht uw identiteit te verifiëren voordat wij u toegang mogen verlenen tot uw persoonlijke gegevens in onze administratie. Daarom kan Qdiving contact met u opnemen per telefoon of e-mail.

Cookies
Qdiving gebruikt cookies en soortgelijke technieken om haar websites en mailings gebruiksvriendelijker te maken. Zo worden door middel van cookies uw instellingen bewaard.

Beveiliging
Qdiving heeft de juiste technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies of elke vorm van onwettige verwerking. Op deze manier zorgen we ervoor dat persoonsgegevens alleen toegankelijk zijn voor medewerkers die daar vanuit hun functie toe bevoegd zijn en dat we de persoonsgegevens alleen gebruiken voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen en daarmee verenigbare doeleinden.

Qdiving gebruikt Secure Sockets Layer (SSL), een protocol dat privacy voor communicatie op het internet garandeert en dat is ontworpen om afluisteren, inmenging of vervalsing van berichten te voorkomen, om gevoelige informatie online te beschermen en gebruikersinformatie offline te beschermen. Als u op een beveiligde pagina zoals ons inschrijfformulier bent, dan dient uw browser aan te geven dat u op een veilige site bent.

Wijzigingen
Qdiving behoudt het recht voor wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Lees daarom regelmatig deze verklaring.

Versie: 23 mei 2018