Inloggen

Eigen medische verklaring

Waarom een preventief (duik)medisch onderzoek?

De belangrijkste reden voor een preventief (duik)medisch onderzoek is het optimaliseren van uw veiligheid  en die van uw buddy onder water. Andere redenen voor een preventief medisch onderzoek zijn o.a. het beoordelen van de invloed van duiken op specifieke ziektebeelden en het voorkomen van gezondheidsschade op langere termijn. Bij dit onderzoek is het van belang om naar waarheid te vermelden of u eerdere ziektes, ongevallen of andere voor de gezondheid belangrijke zaken heeft meegemaakt. Het is uw verantwoordelijkheid om dit te bespreken met de duikerarts, als u dat nalaat, neemt u risico’s en kunt u anderen in gevaar brengen. Bij de onderstaande vragen kunt u antwoorden door ja of nee aan te vinken. Een positief antwoord betekent niet dat u afgekeurd wordt, maar dat kan voor de keuringsarts wel aanleiding zijn om verder met u te spreken over risico’s bij het duiken en eventueel te nemen maatregelen.

    De informatie die ik heb gegeven over mijn medische geschiedenis is naar mijn beste weten correct en naar waarheid ingevuld. Ik accepteer de verantwoordelijkheid voor het achterhouden van informatie over mijn huidige medische toestand en mijn medische verleden.
    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.