Inloggen

Verklaring van Risico’s en Aansprakelijkheid / Verklaring van Kennisneming en Begrip

Verklaring van Kennisneming en Begrip: Zelfstandige (Organisatie)

Ik heb kennis genomen van het feit, en begrijp, dat PADI-leden (“Leden”), waar onder Qdiving en/of zelfstandige PADI instructeurs en divemasters die het programma verzorgen waar ik aan deelneem, bevoegd zijn om de diverse PADI-handelsmerken te gebruiken en PADI-cursussen te geven. Deze Leden zijn geen agentschap, werknemer of franchisenemer van PADI EMEA Ltd., PADI Americas, Inc., of moeder- of dochterorganisatie, noch een aangesloten maatschappij (“PADI”). Daarnaast begrijp ik dat het Lid een zelfstandig bedrijf is dat noch het eigendom is van, noch geleid wordt door PADI. En dat PADI, los van het feit dat zij de richtlijnen voor PADI-duikcursussen vaststelt, niet verantwoordelijk is voor, en zich niet mag inlaten met de bedrijfsvoering, het toezicht houden op duikers of de PADI-cursussen die het Lid of diens personeel geeft.

Verklaring van Risico’s en Aansprakelijkheid

Dit is een verklaring waarin je geïnformeerd wordt over de risico’s van snorkel- en scubaduiken. De verklaring beschrijft tevens de omstandigheden waaronder je op eigen risico deelneemt aan het duikprogramma. Je handtekening onder deze verklaring is vereist en dient als bevestiging dat je deze verklaring ontvangen en doorgenomen hebt. Het is belangrijk dat je de inhoud van deze verklaring doorleest voordat je haar ondertekent. Mocht je iets uit deze verklaring niet begrijpen, bespreek dit dan met je instructeur. Als je minderjarig bent moet dit formulier ook door een ouder of verzorger worden ondertekend.

Waarschuwing

Aan snorkel- en scubaduiken zijn risico’s verbonden die tot ernstige verwonding of overlijden kunnen leiden. Duiken met perslucht gaat gepaard met bepaalde risico’s; zo kan decompressieziekte, embolie of een andere hogedrukverwonding optreden waardoor een behandeling in een recompressiekamer noodzakelijk wordt. Buitenwaterduiken die noodzakelijk zijn voor de lessen en voor brevettering, kunnen gegeven worden op een duikstek die hetzij door tijd, afstand of een combinatie daarvan ver van een recompressiekamer vandaan ligt. Snorkel- en scubaduiken zijn lichamelijk inspannende (duik-) activiteiten en je zult tijdens dit duikprogramma moe worden. Je moet de duikprofessionals en het centrum waar je dit cursusprogramma volgt volledig en naar waarheid informeren over je medisch verleden.

Aanvaarding van Risico

Ik begrijp en ga ermee akkoord dat noch de duikprofessionals die dit programma verzorgen, instructeurs en divemasters van Qdiving, noch het duikcentrum waar dit programma gegeven wordt, Qdiving, noch PADI EMEA Ltd., noch PADI Americas, Inc. noch hun aangesloten of dochtermaatschappijen, noch hun respectievelijke werknemers, functionarissen, agentschappen of rechtverkrijgenden (in het hier volgende “gevrijwaarde partijen” genoemd) aansprakelijk gesteld kunnen worden voor overlijden, verwonding of andere door mij geleden schade die door mijzelf veroorzaakt wordt of die het gevolg is van mijn eigen handelingen of door iets waar ikzelf iets aan had kunnen doen, en daarmee gerekend wordt tot mijn eigen medeoorzakelijke nalatigheid. In de afwezigheid van elke vorm van nalatigheid of andere schending van plicht door de duikprofessionals die dit programma verzorgen, instructeurs en divemasters van Qdiving, het duikcentrum waar dit programma gegeven wordt, Qdiving, PADI EMEA Ltd., PADI Americas, Inc. en alle gevrijwaarde partijen als hierboven benoemd, is mijn deelname aan dit duikprogramma volledig op eigen risico.

    
ik bevestig de ontvangst van deze Verklaring van Kennisneming en Begrip: Zelfstandige (organisatie) en de Verklaring van Risico’s en Aansprakelijkheid en ik bevestig dat ik alle voorwaarden heb doorgenomen voordat ik deze verklaringen onderteken.
    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.