Inloggen

STANDAARDS GEDRAGSREGELS VOOR VEILIG DUIKEN

VERKLARING VAN BEGRIP

S.v.p. zorgvuldig lezen alvorens te ondertekenen.
Dit is een verklaring waarmee je op de hoogte wordt gebracht van de vastgestelde standaard gedragsregels voor veilig perslucht- en snorkelduiken. Deze gedragsregels zijn samengevat voor jouw kennisname en begrip en zijn bedoeld om je comfort en veiligheid bij het duiken te vergroten. Jouw handtekening op deze verklaring is nodig als bewijs dat je op hoogte bent van deze regels. Bestudeer en bespreek deze verklaring voordat je hem ondertekent. Als je nog minderjarig bent dan moet deze verklaring mede door een ouders of voogd ondertekend worden.

Ik, (Naam duiker) begrijp dat ik als duiker:

1. In een goede geestelijke en lichamelijke conditie moet blijven. Moet vermijden om onder invloed te zijn van alcohol of drugs als ik ga duiken. Bekwaam moet blijven in mijn duikvaardigheden, moet streven deze te verbeteren door oefening en vervolgopleidingen en dat ik na een tijd niet gedoken te hebben mijn vaardigheden moet herhalen in een gecontroleerde omgeving en mijn cursusmateriaal te raadplegen om de stof bij te houden en belangrijke informatie nog eens door te nemen.

2. Bekend moet zijn met de duikplaats. Als ik dat niet ben dan moet ik informatie inwinnen bij een goed geïnformeerde plaatselijke instantie. De duik moet uitstellen of een alternatieve duikplaats moet uitzoeken als de omstandigheden slechter of moeilijker zijn dan ik gewend ben. Alleen moet meedoen met duikactiviteiten die passen bij mijn ervaring en opleiding. Me niet inlaten met technisch duiken (‘technical diving’) of grotduiken tenzij ik daarvoor een gerichte duikopleiding heb gehad.

3. Gebruik moet maken van betrouwbare, gecontroleerde en goed onderhouden duikuitrusting waarmee ik bekend ben. Gebruik moet maken van een trimvest, lagedruk-infl ator, onderwatermanometer en alternatieve luchtbron en instrumenten voor decompressieberekeningen (duikcomputer, RDP/duiktabellen – afhankelijk van degene waarvoor je bent opgeleid) bij het duiken. Niet toelaten dat ongebrevetteerde duikers mijn uitrusting gebruiken.

4. Zorgvuldig moet luisteren naar de duikbriefings en aanwijzingen en het advies opvolgen van diegenen die de duikactiviteit leiden. Moet weten dat extra training wordt aanbevolen voor deelname aan specialty duikactiviteiten, duiken in een ander geografisch gebeid en na langer dan zes maanden niet gedoken te hebben.

5. Bij elke duik het buddysysteem moet toepassen. De duik moet plannen – onder andere communicatie, hoe weer bij elkaar te komen als je gescheiden raakt van je buddy, noodprocedures – met je buddy.

6. Duiken moet kunnen plannen (gebruik van duikcomputer of duiktabel). Altijd niet-decompressie duiken moet maken en een veiligheidsmarge aan te houden. Een middel moet hebben om de diepte en de tijd te controleren. Niet dieper mag gaan dan mijn ervaring en opleiding toelaat. Moet opstijgen met een snelheid van maximaal 18 meter per minuut. Een SAFE duiker moet zijn – Slowly Ascend From Every dive. Een veiligheidsstop moet maken als extra voorzorgsmaatregel, gewoonlijk op 5 meter diepte gedurende minimaal drie minuten.

7. Goede controle over mijn drijfvermogen moet houden. Aan de oppervlak de hoeveelheid gewicht moet aanpassen voor drijvermogen zonder lucht in mijn vest/jacket. Neutraal uitgetrimd moet zijn onderwater. Drijfvermogen moet hebben voor het zwemmen aan de oppervlakte en rusten. Mijn gewichten eenvoudig moet kunnen verwijderen en te zorgen voor drijfvermogen in geval van nood. Minstens één instrument voor oppervlaktesignalering moet meenemen (zoals een signaleringsboei, fluitje, seinspiegel).

8. Juist moet ademen tijdens de duik. Nooit de adem in moet houden of aan skip-breathing moet doen bij het duiken met perslucht en overmatige hyperventilatie te vermijden bij snorkelduiken. Oververmoeidheid moet vermijden als ik onderwater ben en binnen mijn mogelijkheden te duiken.

9. Altijd gebruik moet maken van een boot, drijver of ander hulpmiddel aan de oppervlakte als dit uitvoerbaar is.

10. De plaatselijke wetten en verordeningen voor het duiken moet kennen en gehoorzamen, dit geldt ook voor de wetten over de jacht en visserij en over het gebruik van een duikvlag.

    Ik heb de bovenstaande verklaring gelezen en eventuele vragen zijn tot mijn tevredenheid beantwoord. Ik begrijp het belang en het doel van deze regels. Ik begrijp dat ze voor mijn eigen belang en veiligheid zijn en dat het niet aanhouden van deze regels mij in gevaar kan brengen als ik duik.
    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.