Inloggen

Duiken in tijden van SARS-COV2

6 juni 2021

Duiken in tijden van SARS-COV2

Standpunt van de Nederlandse Vereniging voor Duikgeneeskunde inzake recreatief duiken en het verrichten van duikkeuringen. Geldig vanaf 15-05-2021. De adviezen zijn beperkt tot recreatieve duikers die positief zijn getest op SARS-CoV-2.

 

Advies 1
Geadviseerd wordt om bij elke duiker die een “asymptomatische” SARS-CoV-2 infectie heeft doorgemaakt zonder verhoogd cardiovasculair risico geen aanvullend onderzoek te doen.

Advies 2
Geadviseerd wordt, om bij elke duiker die een “asymptomatische” of “milde” SARS-CoV-2 infectie heeft doorgemaakt, een cardiovasculair risicoprofiel te maken om het risico op een (asymptomatische) doorgemaakte pneumonie in te schatten. Aanvullend onderzoek wordt geadviseerd bij een verhoogd cardiovasculair risico.

Advies 3
Geadviseerd wordt om bij elke duiker die een “asymptomatische” SARS-CoV-2 infectie heeft doorgemaakt en geen verhoogd cardiovasculair risico heeft geen aanvullend onderzoek te doen.

Advies 4
Geadviseerd wordt om bij elke duiker die een “milde” SARS-CoV-2 infectie heeft doorgemaakt en geen verhoogd cardiovasculair risico heeft geen aanvullend onderzoek te doen.

Advies 5
Geadviseerd wordt om bij elke duiker die een “asymptomatische” of “milde” SARS-CoV-2 infectie heeft doorgemaakt en een verhoogde cardiovasculair risico heeft, longfunctieonderzoek te doen (inclusief ergometrie met saturatiemeting) alvorens het duiken te hervatten.

Advies 6
Geadviseerd wordt om bij elke duiker die een “milde” SARS-CoV-2 infectie heeft doorgemaakt en cardiopulmonale klachten of een verminderd inspanningsvermogen houdt na 3 maanden, in ieder geval een pulmonale evaluatie te doen, en een cardiale evaluatie te doen, als er geen longafwijkingen zijn die de klachten kunnen verklaren en/of er een verdenking is op cardiale problematiek (bijvoorbeeld bij een verhoogd cardiovasculair risico of bij klinische verdenking op hartproblemen).

Advies 7
Geadviseerd wordt, duikers die opgenomen zijn geweest wegens SARS-CoV-2, niet eerder het duiken te laten hervatten dan 3- 6 maanden na ontslag uit het ziekenhuis, afhankelijk van het herstel. Geadviseerd wordt om bij elke duiker na opname wegens SARS-CoV-2 infectie na 3 maanden in ieder geval een pulmonale evaluatie te doen en een cardiale evaluatie te doen bij verdenking op cardiale problematiek (bijvoorbeeld bij een verhoogd cardiovasculair risico of bij klinische verdenking op hartproblemen).

Advies 8
Geadviseerd wordt dat duikers die een SARS- CoV-2 hebben doorgemaakt vooralsnog jaarlijks worden gecontroleerd op long- en hart problemen.

 

Deel dit artikel