Inloggen

Duiken in tijden van SARS-COV2

13 oktober 2020

Duiken in tijden van SARS-COV2

Duiken in tijden van SARS-COV2

Advies van het bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Duikgeneeskunde (NVD) ten aanzien van “duiken in tijden van corona”.
13-10-2020.

1. Testen op SARS-CoV2

geadviseerd wordt

  • dat duikers die klachten hebben die kunnen passen bij Corona, of  bij wie de (huis)arts een SARS-CoV2 infectie vermoedt, of die in contact zijn geweest met iemand met een bewezen of vermoede SARS-CoV2infectie zich laten testen op SARS-CoV2.
  • dat duikers die klachten hebben gehad maar niet getest zijn, of klachten hebben gehad en negatief getest zijn, maar opgemerkt hebben dat ze een verminderd inspanningsvermogen hebben sinds het begin van de Corona pandemie, zich bij de huisarts laten testen op een doorgemaakt SARS-CoV2 infect.

2. Adviezen duiken na een doorgemaakt infectie met SARS-CoV2 

geadviseerd wordt om:

  • niet eerder het duiken te hervatten dan na 1 maand na het begin van de infectie of een positieve test.
  • bij elke duiker die een SARS-CoV2 infect heeft doorgemaakt een thoraxfoto te maken en een longfunctie onderzoek (inclusief ergometrie met saturatiemeting) te doen alvorens het duiken te hervatten. De longproblemen voor duikers na een doorgemaakt Covid 19 infect betreffen enerzijds een verslechtering in de longfunctie door de infectie, en anderzijds het ontstaan van structurele longafwijkingen (fibrose) die kunnen predisponeren tot arteriële gas embolie (AGE). Onderzoeken bij asymptomatische patiënten laten ook zien dat als een patiënt geen klachten heeft niet betekent dat er geen belangrijke afwijkingen kunnen worden gevonden in de longen bij een aanzienlijk deel van de klachtenvrije patiënten. Als er afwijkingen worden gevonden in de acute fase betekent dat niet dat er restafwijkingen overblijven na bijvoorbeeld 2 of 3 maanden.
    Een groot deel van de patiënten die een Covid-19 infect hebben doorgemaakt hebben heeft na 3 maanden nog klachten. In een survey onder 112 opgenomen en 2001 niet opgenomen patiënten bleek dat de belangrijkste klachten waren vermoeidheid (95 %), kortademigheid (90 %),  terwijl druk op de borst en hoesten in respectievelijk in 75 en 68 % voorkwamen. A
  • bij elke duiker die een “mild” SARS-CoV2 infect heeft doorgemaakt en een verminderd inspanningsvermogen heeft na 3 maanden, zowel een pulmonale als een cardiale evaluatie te doen.
  • bij alle duikers die een SARS-CoV2 infect hebben doorgemaakt waarvoor zij in het ziekenhuis opgenomen zijn geweest een volledige pulmonologische en cardiologische evaluatie te doen alvorens zij gaan duiken.  Zij hebben per definitie belangrijke longafwijkingen gehad, en een groot deel heeft ook (mogelijk) een myocarditis gehad. Het herstel is vaak geprotraheerd, dus er bestaat een grote kans dat deze patiënten gedurende lange tijd niet kunnen duiken of zelfs nooit meer zullen duiken.

3. De duikkeuring

geadviseerd wordt om alle duikkeuringen gewoon uit te voeren zoals gepland.

Er is inmiddels weer voldoende keuringscapaciteit. Vanaf 1 september 2020 is er sprake van “het nieuwe normaal”. Er moeten natuurlijk diverse voorzorgen worden genomen ter voorkoming van mogelijke besmetting met het Coronavirus, zoals beschreven in de “Leidraad bij het opstarten van de extramurale SMI’s (ZBC’s en solo-praktijken) na de beperkende overheidsmaatregelen in het kader van de bestrijding van de Covid-19 pandemie” van de VSG/ SMI.

 

Namens het Bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Duikgeneeskunde: Diederick Wouters, Fred Kersbergen, Chris Dekker, Bram Querido, Mattijn Buwalda,

Rienk Rienks, voorzitter.

Deel dit artikel