Inloggen

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

1 mei 2018

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Je hebt ongetwijfeld gehoord over de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit betekent dat de wetgeving rondom de privacy van je gegevens is veranderd. Kort gezegd zijn alle bedrijven verplicht om meer inzicht te geven in de persoonsgegevens die zij van je verzamelen en hoe ze omgaan met die gegevens. Zo ook Qdiving.

Wij hechten veel waarde aan de veiligheid van je persoonsgegevens en wij hebben, in lijn met de nieuwe AVG, ons privacybeleid aangepast om duidelijker aan te geven welke persoonsgegevens wij van je verzamelen, wat wij met je persoonsgegevens doen en welke rechten je hebt met betrekking tot je persoonsgegevens.

Onze herziene privacyverklaring kun je inzien op onze website qdiving.nl of via privacy reglement.

Indien je vragen hebt over de privacybeleid dan kunt je contact opnemen met Bram Querido.

Deel dit artikel