Inloggen

NVD standpunt kinderen en duiken

28 februari 2018

NVD standpunt kinderen en duiken

28 februari 2018 / door

Reeds een aantal jaren is er een spanningsveld tussen de praktijk van duikende kinderen, tegenwoordig al vanaf 8 jaar, en de vele onzekerheden die er spelen ten aanzien van de risico’s en de gezondheidseffecten. De Nederlandse Vereniging voor Duikgeneeskunde (NVD) huldigt de overtuiging dat er zeer zorgvuldig moet worden gekeken naar risico’s en gezondheidseffecten.
Het is moeilijk om met objectieve gegevens een leeftijdsgrens te definiëren waarbij het veilig is om te beginnen met de duiksport. De bezwaren tegen het op jonge leeftijd beoefenen van de duiksport zijn gebaseerd op de kennis van de lichamelijke en geestelijke ontwikkeling van de opgroeiende mens in relatie tot de potentiële gevaren en de belasting die de duiksport met zich meebrengt. Op basis hiervan moet gesteld worden dat kinderen een verhoogd risico hebben op gezondheidsschade bij het beoefenen van de duiksport. Het is echter niet mogelijk dit risico in maat en getal weer te geven.

Leeftijdsgrens

Op grond van dit verhoogde risico bij opgroeiende kinderen stellen wij de leeftijdsgrens voor het verantwoord kunnen beoefenen van de duiksport op 14 jaar, bij voorkeur 16 jaar. Kinderen jonger dan 14 jaar lopen een verhoogd gezondheidsrisico en dienen niet met perslucht te water te gaan, ook niet binnen de limieten die de verschillende organisaties stellen ten aanzien van duikdiepte en duiktijd. Deze geven een schijnzekerheid die met de huidige kennis van zaken niet verdedigd kan worden. Wij zijn ons ervan bewust dat men jongere kinderen niet kan verbieden om de duiksport te beoefenen. Duiken is immers een aantrekkelijke tak van sport! Hier speelt een dilemma ten aanzien van het duikmedische onderzoek.
Hoewel er geen verandering is de de theoretische risico’s, wordt binnen de NVD al langer gediscussieerd over de kinderen en duiken. De eerder gestelde leeftijdgrens van 14 jaar lijkt nu achterhaald, hoewel de grens van 14 jaar wel blijft bestaan voor het op reguliere wijze deelnemen van de duiksport. Rekening houdend met de duikomstandigheden en mits goed begeleid zou een kind vanaf 12 jaar met perslucht kunnen duiken.

Duikmedische onderzoek

De NVD heeft voor het standpunt gekozen om bij kinderen onder de 14 jaar wel het medisch onderzoek te laten verrichten door een arts met kennis van zaken, doch geen verklaring af te geven omtrent de medische geschiktheid voor het duiken. Daar waar medische problemen spelen kan direct en gericht geadviseerd worden. Daar waar geen gezondheidsproblemen spelen kan men het kind, en de ouders, voorlichten omtrent het standpunt van de NVD in deze. Uiteraard is het aan de ouders om te beslissen wat men met het advies gaat doen. Om een en ander voor de kinderen en de ouders duidelijk te maken is een standaardbrief gemaakt waarin een toelichting wordt gegeven op het NVD-standpunt. Deze brief kan dan in plaats van een medische verklaring meegegeven worden.

NVD-standpunt voor het duikmedische onderzoek

  • Tot 14 jaar: onderzoek en advies, geen medische verklaring.
  • 14 tot 16 jaar: onderzoek (met gerichte aandacht voor het opgroeiende individu) en een medische verklaring.
  • Vanaf 16 jaar: onderzoek en een medische verklaring omtrent de geschiktheid voor duiken

– Voorbeeldbrief Kinderen en Duiken
Kinderen en duiken

 

De NVD heeft voor het standpunt gekozen om bij kinderen onder de 14 jaar wel het medisch onderzoek te laten verrichten door een arts met kennis van zaken, doch geen verklaring af te geven omtrent de medische geschiktheid voor het duiken.

Deel dit artikel