Inloggen

Duikkeuring: hoe lang is die geldig?

25 februari 2017

Duikkeuring: hoe lang is die geldig?

25 februari 2017 / door

Hoe lang is een duikkeuring geldig?

Er is de nodige verwarring over hoe lang een duikkeuring (preventief medisch onderzoek) geldig is. De Nederlandse Vereniging voor Duikgeneeskunde (NVD) adviseert een duikkeuring te laten plaatsvinden bij elke aspirant duiker voorafgaand aan de eerste duik met perslucht en dit elke drie jaar te laten herhalen, of eerder

  • bij veranderingen, nieuwe klachten, nieuwe diagnose en/of medicatie
  • bij oudere duikers >50 jaar (dan jaarlijks)
  • wanneer duikmedische richtlijn dit voorschrijft (zoals bijv. bij diabetes, dan jaarlijks)
  • op aangeven van een sportduikerarts n.a.v. bevindingen bij eerder onderzoek.

Eisen ARBO aan sportduikinstructeurs

  • gebruik van SCUBA (Self-Contained Underwater Breathing Apparatus);
  • duikdiepte maximaal 50 meter, decompressietijd ten hoogste 20 minuten
  • grens van maximaal 1,4 bar partiële zuurstofdruk in het ademgas te houden

Als wordt afgeweken van die eisen moet men  aan alle eisen voldoen van de ARBO-wetgeving, waaronder het Arbobesluit H6, afdeling 5, artikel; 6.14a/1 en 2: “na een periode van ten hoogste twaalf maanden na het onderzoek, bedoeld in het eerste lid, wordt het arbeidsgezondheidskundig onderzoek herhaald en vervolgens telkens met een tussenperiode van ten hoogste twaalf maanden sinds het voorafgaande onderzoek”.

Duikorganisatie

De verschillende duikorganisaties hanteren verschillende eisen: PADI accepteert een eigen verklaring (mits er geen bijzonderheden zijn), NOB eist een medische verklaring niet ouder dan drie jaar en boven de 50 jaar niet ouder dan één jaar en ook GUE bijvoorbeeld eist een medische verklaring dat de duiker fit to dive is. Individuele duikscholen en duikverenigingen kunnen ook hun eigen eisen stellen.

Buitenland

In het buitenland wordt vaak een recent (niet ouder dan één jaar) keuringsbewijs gevraagd. Een jaarlijkse medische keuring voor het sportduiken is verplicht in landen als Egypte, Frankrijk, Spanje. Vaak dient het keuringsbewijs al getoond te worden bij het huren van duikapparatuur.

NVD conceptrichtlijn preventief duikmedisch onderzoek

De Nederlandse Vereniging voor Duikgeneeskunde (NVD) adviseert een duikkeuring te laten plaatsvinden bij elke aspirant duiker voorafgaand aan de eerste duik met perslucht en dit elke drie jaar te laten herhalen.

Deel dit artikel